Llegiu al web aquest butlletí.
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Comunicats del CETAFC | - | 02/01/2019
 

Assegurança de RC pels col·legiats del CETAFC per l'any 2019

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DELS ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I ELS ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS PER L’ANY 2019

Per la contractació de l’assegurança de Responsabilitat Civil per l’any 2019, obligatòria per tots els col·legiats que exerceixen la signatura en el desenvolupament de la seva activitat professional. El Col·legi ens proporciona amb la mateixa quota col·legial als ET Forestals i als ET Agrícoles una cobertura bàsica de 30.000 € de límit d'indemnització per sinistre, assegurat i any amb l'objectiu de fer front a reclamacions de menor rellevància.

El Col·legi és el prenedor de l’assegurança.

Aquest any 2019 les pòlisses de PIMEC i MUNITEC, es fusionen, i s'ha contractat la RC de MUNITEC pels ET Forestals.

Per comptar amb un límit major de la cobertura bàsica, us recomanem contractar una d’aquestes opcions:

  • 1. MUNITEC – RC AGRÍCOLES
  • 2. MUNITEC – RC FORESTALS
  • 3. Mútua d’Enginyers RC AGRÍCOLES

Per altra banda, per decisió de l’Assemblea General Constituent celebrada a Sant Fruitós de Bages el 13 de maig de 2017, els col·legiats que signin projectes d’obra, activitat i instal·lacions, han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat mínima de 300.000 €.

NOTA: Al final de cada proposta hi ha un enllaç per a poder consultar la informació de la pòlissa corresponent.

1. MUNITEC - RC AGRÍCOLES

La proposta de MUNITEC per l’any 2019, en l’opció amb tram bàsic 30.000€ escollida pel Col·legi, és la de la taula següent:

Tots els col·legiats que teníeu la pòlissa amb MUNITEC i PIMEC heu de fer el butlletí nou.

Per la contractació d’aquesta pòlissa, els interessats heu de contactar amb MUNITEC a través de:

Correu electrònic : munitec@munitec.es

Telèfon : 93.237.68.67

Fax : 93.217.93.15

Informació de la pòlissa RC Agrícoles - MUNITEC

Butlletí d'adhesió

*****************************

2. MUNITEC – RC FORESTALS

La proposta de MUNITEC per l’any 2019, en l’opció amb tram bàsic escollida pel Col·legi, és la de la taula següent:

Tots els col·legiats que teníeu contractada l'ampliació de la pòlissa amb Mútua d'Enginyers heu de tornar a fer la sol·licitud.

Per l'ampliació d’aquesta pòlissa, els interessats han de contactar amb MUNITEC a través de:

Correu electrònic : munitec@munitec.es

Telèfon : 93.237.68.67

Fax : 93.217.93.15

Informació de la pòlissa RC Forestals - MUNITEC

Butlletí d'adhesió

*****************************

3. Mútua d’Enginyers - RC AGRÍCOLES

La proposta de la Mútua d’Enginyers per una assegurança de responsabilitat civil, en l’opció sense tram bàsic escollida pel Col·legi, és la de la taula següent:

Per la contractació d’aquesta pòlissa, els interessats han de contactar amb la Sra.Marta Pla i el Sr. Andreu Mingote.

Correu electrònic : Marta Pla: mpla@mutua-enginyers.com

Andreu Mingote: amingote@mutua-enginyers.com

Telèfon : 93-295-43-00

Informació de la pòlissa RC Agrícoles - Mútua d'Enginyers

Butlletí d'adhesió

*****************************

* El CETAFC està treballant per millorar el redactat de les propostes d'RC.

Barcelona, 02 de gener de 2019

 
 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

facebook   twitter   linkedin   youtube   www.agrifor.org
C. Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona
Tel.: 93 217 97 53 · Fax: 93 237 81 33 · collegi@agrifor.org

Demarcació de Barcelona

C. Enamorats, 62-64 baixos · 08013 Barcelona
Tel.: 93 415 99 84 · Fax: 93 244 87 99 · barcelona@agrifor.org

Demarcació de Girona

Ctra. Santa Eugènia, 102-104 Esc. C Entl. 1a · 17001 Girona
Tel.: 972 24 00 47 · Fax: 972 24 43 47 · girona@agrifor.org

Demarcació de Lleida

Gran Passeig de Ronda, 170 Entl. 1a · 25008 Lleida
Tel.: 973 24 32 39 / 659 79 90 46 · Fax: 973 24 32 39 · lleida@agrifor.org

Demarcació de Tarragona

Av. Països Catalans, 15 Esc. B 1r 4a · 43007 Tarragona
Tel.: 977 20 28 98 · tarragona@agrifor.org

Demarcació de Tortosa

C. Historiador Despuig, 40 1r E · 43500 Tortosa
Tel.: 977 51 00 43 · Fax : 977 51 00 43 · tortosa@agrifor.org

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot tenir informació CONFIDENCIAL, sotmesa a secret professional o que la divulgació sigui prohibida en virtut de la legislació actual. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho comuniqui immediatament per aquest mitjà i procedeixi a destruir-lo.

Rebeu aquest butlletí per que esteu donat d'alta al nostre sistema informàtic. Llegiu la nostra normativa sobre privacitat per saber com fem servir les vostres dades personals.